Why and how

Men and boys are accountable for a lot of shit in the world, both to others and to themselves. FATTA MAN (translates to GET IT, MAN) think the change of masculinity begins with taking responsibility for ourselves. We men need to start talking with each other about ourselves, about who we are and how we can choose what men we want to be instead of following the narrow and destructive norms!

Therefore FATTA MAN developed a bunch of questions that can be used as a starting point for discussions about masculinity norms. These questions were originally used in our podcast but has now been redesigned to be more flexible, for example a classroom or group.

We have made three sets of conversation themes for talking about how we can understand masculinity challenges. They are divided into three themes: sex, violence and friendship. They are written for you who grew up as a man, but works for all who are interested in these issues. Instructions for how they can be used can be found in the beginning of each theme.

Choose a theme and start talking!

Focus on Sex

Sex is a source of much confusion, joy and problems for boys and men, and thus others. Sex and sexual violence is used, unfortunately, often by men as a way of exercising power, mostly over women. In this theme sex and intimacy is explored.

Focus on Violence

Many men say that the first thing they do entering a space, room or a group of people is to check whether someone poses a physical threat. Dealing with violence is something all boys learn. This theme explores how we are being able to stand a beating, beat up others, controlling others by physical power, intimidation and fear.

Focus on friendshop

Ensamhet är en av de vanligaste problem män har, speciellt äldre. Självklart orsakar det problem. Det är också en av de viktigaste faktorerna för att kunna bete sig illa mot andra. För om du inte har någon som hör hur du tänker och vad du gör mot andra, varför bry sig själv? Detta utforskas i detta samtalstema.

MER OM FATTA MAN

Enligt BRÅ är 98% av dem som misstänks för sexualiserade brott män. Därför är det avgörande att vi engagerar pojkar och män att vilja ta ansvar och inkluderar dem i att vara en del av den positiva förändringen och skapa nya normer kring sex, sexualitet och våld. FATTA MAN bygger på insikten om att dagens destruktiva manlighetsnormer är begränsande, och att vi tillsammans bör kämpa för en annan sorts manlighet. Genom FATTA MAN vill vi öka medvetandet om samtycke och tala om gråzoner och tillsammans undersöka var gränserna går för ömsesidig respekt när det gäller sex. Länge har dessa frågor drivits av kvinnor. Att vi som driver FATTA MAN är män är viktigt. Att förändra bilden och synen på mannen och manligheten är en angelägenhet för alla män. Det är dags att män själva insamlar kunskap, självrannsakar och tar ansvar. Vi män måste våga rannsaka oss själva och visa våra personliga erfarenheter för att vi tillsammans ska kunna överge det samhällsklimat där sexuellt våld tolereras som en del av manligheten.

FATTA MAN är ett projekt finansierat av arvsfonden. Bakom projektet står Män för Jämställdhet, FATTA och Make Equal. Läs mer om oss på www.fatta.nu