Tema sex

15 juli, 2016

Du kan använda frågorna på många olika sätt. Här är några korta instruktioner:

 • Om ni är två eller kan delas upp i par kan ni turas om att fråga varandra alla frågorna. Sätt en klocka på och intervjua varandra tex 15 min var.
 • Om ni är fler än två kan ni också diskutera frågorna i grupp. Gör då så här: börja med att välja ut en samtalsvärd. Värden får läsa upp instruktionerna. Ta sen en fråga i taget, börja gärna med rundor för att sedan släppa ordet fritt. 
 • Det handlar inte om att säga ”rätt”, utan att våga visa sig, lyssna och stötta. Avbryt inte varandra och ansträng er för att lyssna aktivt och peppa, inte ifrågasätta. Var modiga och generösa så går allt lättare!
 • Avsluta gärna med en runda om hur det var att samtala om dessa ämnen och prata om hur ni kan sätta mål för hur ni kan gå vidare med förändringsarbetet.  Uppvärmingsfrågor! Svara bara ja eller nej!

 • Det är okej för män att gråta… på fotbollsmatcher
 • Om jag får barn vill jag ha en son
 • Jag har inga problem att gå i kjol till jobbet
 • Jag vill bli som min pappa
 • När jag kramar en man avslutar jag med en klapp på ryggen

FRÅGOR

Vilka känslor kopplar du till sex? Finns det både positiva och negativa?
Möjliga följdfrågor: känslor före / under / efter, är det ok att vara rädd/nervös

Har du haft någon att prata med om sex?
Möjliga följdfrågor: om ja, vem och hur, om nej, har du känt att du har saknat det?

Har du känt att det finns förväntningar på dig som man när det gäller sex?
Möjliga följdfrågor: Har du känt prestationskrav? grupptryck?

Kan du berätta om en gång när det inte riktigt gått som du tänkt dig?
Möjliga följdfrågor: Hur kände du dig

Vart har du lärt dig saker om ämnet sex?
Möjliga följdfrågor: pratat blommor och bin med föräldrar, sexualkunskapen i skolan, via porr…

Hur vet du att någon vill ha sex?
Möjliga följdfrågor: man pratar om att sex är ett ömsesidigt språk, hur hittar man ett gemensamt språk, kan det hända att man har olika språk / behov som gör att man inte kan ha sex tillsammans?

Vad är du rädd för när du ska ha sex?
Möjliga följdfrågor: Tror du att det är socialt accepterat att vara rädd?

Är det manligt att ha haft många sexuella partners?
Möjliga följdfrågor: Tror du att du är färgad av bilden av den sexuellt aktiva mannen?

AVSLUTNINGSFRÅGOR

Vad har du för dröm om dig själv som man när du är 40 år? Och när du är 60?

Vad skulle du vilja att du som ung kille vetat… när du var 13 år?